Myter om bilar och bilister

Det finns en ganska rolig SKOP-undersökning om svenskarnas myter om bilar och bilister. Vissa av påståenden skulle mycket väl vara sanna, men så är det inte alls. Det sägs till exempel att man generellt aldrig rest så mycket med bil som just nu, oavsett var i landet man bor, vilken ålder man är i, vilken klass man tillhör eller vilken politisk tillhörighet man har. Det ligger ingen sanning i det, utan man åker lika mycket bil oavsett ovanstående påståenden.

Alla grupper av människor som har körkort, helt utan gruppering kör mer i dag än tidigare. Istället är det så att de som inte kör särskilt mycket bil är ungdomar under 25 år, och de som bor i centrala delarna av Stockholm. En annan myt är att folk i storstäderna inte vill ha bil. Det vill de gärna, men problemet är att det råder brist på parkeringsplatser och de som finns är för dyra att hyra.

Det sägs att färre ungdomar tar körkort, men i verkligheten är det tvärtom. Däremot är det vanligare att man väntar med att ta körkort om man bor i en storstad. Ofta väntar man tills man fått familj, för då behövs verkligen körkort och tillgång till bil.

Att kvinnor hellre cyklar än åker kollektivt är inte heller helt sant. Visserligen har flera kvinnor närmare till sina jobb än männen, och det är då smidigare att åka kollektivt, cykla eller gå. Kvinnor åker dock generellt oftare kollektivt än män, men antalet män som cyklar är enligt statistiken på väg uppåt. Det sägs att alla satsningar bör läggas på järnvägen, för då kommer folk kan åka mer kollektivt. Något som inte är troligt och förmodligen aldrig kommer att ske. Det finns i skrivande stund cirka fem gånger fler personbilar i trafiken än både buss- och tågtrafik tillsammans.

flash-blog