Vad är egentligen ett motorfordon?

Ett motorfordon är ett fordon som drivs av en motor och det ska vara avsatt till gods- eller personbefordran på en väg. Det finns tre olika sorters motorfordon motorcykel, moped och bil. Motordrivna fordon som till exempel motorredskap, terrängmotorfordon och traktorer tillhör inte motorfordon.

Bil är ett motorfordon som har minst tre hjul och det får inte tillhöra kategorierna: stridsfordon, mopedbilar eller jordbruksmaskiner. En personbil i sin tur delas in i: bussar och lastbilar.

Buss kan också kallas autobuss eller omnibuss och det är ett motorfordon som är anpassat för vägtransporter med många passagerare ombord.

Ett motorfordon som har två, tre eller fyra hjul kallas för motorcykel. De delas sedan upp i lätta eller tunga motorcyklar, där de som är mycket lätta till och med kan kallas för mopeder. Mopeder började tillverkas under slutet av 1800-talet.

Husbil är en större modell av en bil och som man kan bo i. Det är ett utmärkt sätt att resa på semester i. Allt finns under samma tak och man kan stanna i stort sett vart man vill, bara det är tillåtet att parkera där. Husbilen är utvecklat från den gamla hederliga husvagnen, som många fortfarande föredrar att använda. En husbil får köra i samma hastighet som en personbil och det oavsett vikt.

flash-blog