Husbilen

En större modell av bil kallas husbil och den kan du både köra och bo i. Den är perfekt att använda under semesterresor både i Sverige och utomlands. De flesta husbilar i Sverige är registrerade som personbil i klass II. Med det menas att den får köra i samma hastighet som en personbil oavsett vad den väger. Vissa större husbilar kan vara registrerade som lastbil med boinredning. Väger husbilen mer än 7,5 ton räknas den dit och då gäller andra hastighetsbestämmelser. Husbilen måste då även ha en färdskrivare och föraren ska följa de regler som gäller för kör- och vilotid. När det gäller ordet ”husbil” i juridisk mening finns det inga sådana i Sverige. I så fall skulle alla nyregistrerade personbilar behövas registreras som klass II. Det beror på att en personbild numera kan ha obegränsad totalvikt. Även när det gäller parkering är det personbilens regler som gäller för en husbil, de får alltså parkera på samma parkeringar som en personbil får. Om du tog körkort före 1 juli 1996 får du köra en personbil klass II som har en totalvikt överstigande 3,5 ton på B-behörighet. Om du istället tog körkort senare måste du ha ett körkort som gäller C- eller C1-behörighet.

Hur en husbil beskattas

Äger du en husbil som är registrerad innan 1 januari 2011, ska den beskattas efter sin skattevikt som står angivet på registreringsbeviset och inte efter koldioxidutsläpp. Husbilar beskattas utifrån dess bruttovikt och det är Skatteverket som har hand om gällande fordonskattetabeller. I vissa länder får man betala extra skatt när man kör på motorvägar, så kolla upp vilka länder som har dessa bestämmelser innan du åker iväg utomlands. Ibland annat i Italien och Spanien får man betala motorvägsavgifter i vägtullstationer.

Var får en husbil ställas upp?

Uppställning av en husvagn finns i tre olika kategorier: ställplats, parkering och camping. Eftersom de flesta husbilar är registrerade som personbil klass II, får man parkera på vanliga parkeringsplatser som gäller för personbilar. Man måste givetvis följa parkeringsplatsens regler. Det finns även husbilsplatser som brukar finnas i närheten av en orts centrum. Dessa platser har blivit populärare för kommunerna att göra i ordning. Det leder till större turism och är även bra för kommunens näringsidkare och de som gör evenemang. I Tyskland finns till exempel försörjningsstolpar där gråvatten kan tömmas, det brukar även finnas WC och ett ställe där man kan fylla på färskt vatten.

flash-blog