Besikta bilen

Att besikta bilen har varit lag sedan 1965 i Sverige. Besiktningen genomförs för att kontrollera ett fordons trafiksäkerhet och avgasutsläpp. Att göra kontrollbesiktning i tid är du som bilägare ansvarig över. Idag kan du enkelt boka en besiktning på nätet. Men tänk på att göra det i god tid innan Fortsätt läsa

flash-blog